Chủ tịch Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng chịu trách nhiệm gì trước khoản “nợ có khả năng mất vốn” hơn 1.600 tỷ của Vietinbank

Ông Nguyễn Văn Thắng, Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), nguyên Giám đốc Ngân hàng Công Thương chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm gì trong vụ cho TISCO vay hơn 1.850 tỷ đồng thời điểm 2010 không? Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội thời đó có được phép cho vay tới … Đọc tiếp Chủ tịch Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng chịu trách nhiệm gì trước khoản “nợ có khả năng mất vốn” hơn 1.600 tỷ của Vietinbank